علیرضا وهاب علی

علیرضا وهاب علی

علیرضا وهاب علی متولد سال 1336 و درگذشته 1398 ، شاعر ایرانی بود. اهل مسجد سلیمان و ساکن اصفهان بود و در جنوب با افراد بزرگی از ادبیات معاصر نشست و برخاست داشت.

کتاب های علیرضا وهاب علی

یادگار گوزن پیر