کیومرث مسعودی

کیومرث مسعودی

کیومرث مسعودی (۱۳۳۲ در خرم‌آباد) جامعه‌شناس، پژوهشگر شهری، و داستان نویس است. او سال‌های دراز است که داستان می‌نویسد و داستان‌هایش در جمع‌های محفلی خوانده و دست به دست می‌شود. وی همچنین از سال ۱۳۷۲ به بعد به پژوهش بر روی موضوعاتی نظیر شهرنشینی، هویت شهری، سینما و جامعه، ادبیات و جامعه، حاشیه‌نشین‌ها، معماری مدرن و سنتی ایران، شهرنشینی در ایران، فضاهای عمومی، فضاهای شهری، سنت و مدرنیته در ایران و… پرداخت.

کتاب های کیومرث مسعودی

مرگ همین گوشه کنارهاست!