سعید احمدی

سعید احمدی

 دکتر سعید احمدی (متولد سال 1331) استاد دوره های فوق لیسانس سینما و تئاتردانشگاه تهران است، ایشان از مجرب ترین اساتید سطح کشور و نویسنده کتاب مرجع مبانی نظری سینما و تئاتر می باشند. استاد دکتر سعید احمدی  پژوهشگر برجسته حوزه های نظری سینما و تئاتر بوده و مدت بیست سال است که با موسسه عالی آموزش علوم سینمایی کانون سینماگران جوان همکاری دارند. ایشان مدرس دوره های پیشرفته و تخصصی سبک شناسی و سینمای مدرن، تحلیل نقش و تاریخ سینما در کانون  هستند .ایشان همچنین کتاب مرجع " سبک وژانر در سینما" رادر دو جلد دردست انتشار دارند.

کتاب های سعید احمدی

مبانی نظری سینما و تئاتر