علی اکبر یاغی تبار

علی اکبر یاغی تبار

علی اکبر یاغی تبار متولد سال 1353 ، شاعر ایرانی می باشد.

کتاب های علی اکبر یاغی تبار

دم های بی وادم


گلن


مثل داش آکل


در من دو آهو