امید روزبه

امید روزبه

امید روزبه در سال ۱۳۶۸ در تهران به دنیا آمد. وی از سال ۹۰ کار شعر را به صورت جدی شروع کرد و تا به امروز برگزیده جشنواره‌های شمسه (تهران/۹۱)، نیاوران (تهران/دوره اول ۹۴/  دوم ۹۵)، سوره مهر (زنجان/ ۹۵)، یار و یادگار (تهران/۹۴)، جشنواره راه آهن (تهران/ ۹۵) و چند جشنواره دیگر شده است. 

کتاب های امید روزبه

آل