کریستین متز

کریستین متز

کریستین متز (Christian Metz) ‏ (۱۹۳۱–۱۹۹۳) نظریه‌پرداز ساختارگرای فرانسوی فیلم بود. نظریات او عموماً به رابطهٔ فیلم و زبان می‌پرداخت. کریستین متز یکی از تأثیرگذارترین نظریه‌پردازان سینما بود که بر روی یک نسل کامل از نظریه‌پردازان پس از خود همچون لورا مالوی و ژان لویی بودری تأثیر گذاشت. خود او متأثر از آراء و اندیشه‌های چارلز پیرس، فردینان دو سوسور، زیگموند فروید، رولان بارت و ژاک لاکان بود. مهمترین نظریه متز در باب زبان سینمایی بود. او از خود سؤال کرد آیا سینما یک زبان است؟ او از طریق بررسی زبان‌شناسانهٔ سینما و بررسی شباهت نما و واژه به این سؤال پاسخ منفی داد. در عین حال او سینما را شبیه به زبان خواند و در پی توضیح و تفسیر نظام‌های همنشینی و جانشینی در سینما برآمد. او در عین حال به بررسی روانکاوانه سینما نیز پرداخت و از نظریات فروید و آینگی لاکان در نظریات سینمایی خودش استفاده کرد. فهرست چرخه بزرگ سینمایی نیز کار اوست.

کتاب های کریستین متز