سعید بردستانی

سعید بردستانی

سعید بردستانی نویسنده جوان و پر انگیزه جنوبی است که تاکنون مجموعه های داستان به‌نام‌های «هیچ» ، «نهنگ تاریک» و «تار مو» را راهی بازار نشر کرده.

کتاب های سعید بردستانی

تار مو


نهنگ تاریک