جان لوئیس

جان لوئیس

جان لوئیس استاد برجسته مطالعات فیلم و کالج افتخارات دانشگاه استاد برجسته دانشگاه ایالتی اورگان و نویسنده هالیوود سخت پخته و چندین کتاب دیگر در زمینه فیلم است.

کتاب های جان لوئیس

پدر خوانده