استوارت ام کیلی

استوارت ام کیلی

استوارت ام کیلی، زاده ی فوریه ی سال 1941 میلادی، نویسنده ی آمریکایی است. او در طول زندگی حرفه ای خود، کتاب های متعدد و موفقی را به رشته ی تحریر درآورده که کتاب «راهنمای تفکر نقادانه»، شناخته شده ترین آن هاست

کتاب های استوارت ام کیلی