حسن آذری

حسن آذری

حسن آذری متولد سال 1357 ، از شاعران آذری زبان ساکن تهران است که اشعار سپیدش چندسالی‌ است در شبکه های مجازی مورد توجه دوستداران شعر قرار گرفته است.
از او تاکنون پنج مجموعه شعر منتشر شده که عبارتند از: «سرایت»، «سپیده دمی که بوی لیمو می دهد»، «بادها کجا می میرند»، «از حاشیه چشمانت» و «پرده ها را کشیدی».

کتاب های حسن آذری

سرایت