عدنان الصائغ

عدنان الصائغ

عدنان الصائغ (متولد 1955 در کوفه ، عراق) یکی از صداهای نسل شاعران عراقی است که به جنبش دهه هشتاد معروف است. عدنان از سخنان خود به عنوان سلاحی برای نکوهش ویرانی جنگ و وحشت های دیکتاتوری استفاده می کند. در سال 1993 ، انتقاد وی از ظلم و بی عدالتی منجر به تبعید به اردن و لبنان شد. پس از محکومیت به اعدام در عراق در سال 1996 ، به دلیل انتشار "سرود اوروک" ، شعر طولانی که وی در آن ناامیدی عمیق از تجربه عراق را بیان می کرد ، به سوئد پناه برد. از سال 2004 ، وی در لندن اقامت دارد. 

کتاب های عدنان الصائغ