غلامحسین دهقان

غلامحسین دهقان

غلامحسین دهـــقــان متولد سال 1352 در شیراز است. تاکنون دو مجموعه داستان از او منتشر شده‌است.

کتاب های غلامحسین دهقان

عکس سلفی با مرده