میلاد ظریف

میلاد ظریف

میلاد ظریف متولد سال 1364 ، منتقد و نویسنده ادبی است؛ او صدها نقد بر آثار ادبی ایرانی و ترجمه در مطبوعات مختلف از جمله تجربه، کتاب هفته، مهرنامه،خوانش و ...نوشته است؛ از او تا کنون «در کفن خاکستر» ، «ملاقات با آکرونی‌ها» و ... روانه بازار کتاب شده است.

کتاب های میلاد ظریف

در کفن خاکستر


ملاقات با آکرونی ها