مهدی دریاب

مهدی دریاب

مهدی دُریاب (متولد سال ۱۳۵۶)، نویسنده معاصر ایرانی است. فعالیت‌ وی در عرصه نویسندگی ،از فیلم نامه نویسی شروع شد ولی چون نمیتوانست ایده هایش را تبدیل به فیلم کنم، به تولید در زمینه رمان و ادبیات داستانی کتاب رو آورد. 

کتاب های مهدی دریاب

تکفیری