زهره عارفی

زهره عارفی

زهره عارفی متولد سال 1344، متولد و بزرگ شده قم. دارای فوق دیپلم علوم تجربی، کارشناسی زبان و ادبیات عرب و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است. وی دارای مدرک دوره های نقد رئالیسم، نقد نو، روانکاوی فروید، روانکاوی یونگ، نقد فرمالیسم، نشانه شناسی، معناشناسی، روایت شناسی، نقد اسطوره ای، نقد فلسفی و روش شناسی تحلیل متون ادبی در حوزه هنری تهران، شهرکتاب، موسسه پرسش و دانشگاه تربیت مدرس، موسسه بهاران و باشگاه اندیشه می باشد.

کتاب های زهره عارفی

فرمان یازدهم