کلی ال هیکس

کلی ال هیکس

کلی ال هیکس (Kelli L. Hicks) یک معلم، مادر، علاقه مند به ورزش و نویسنده است. او اولین داستان واقعی خود را در کلاس سوم در مورد سفر به ماه نوشت و از آن زمان به بعد نوشت. او دوست دارد کتاب های غیر داستانی بنویسد زیرا طرفدار واقعیت ها، افراد واقعی و وقایع واقعی است.

کتاب های کلی ال هیکس

دانشنامه ی حیات جانوران