ابوالحسن علی بن حسن زواره ای

ابوالحسن علی بن حسن زواره ای

علی، فرزند حسن زواره‌ای محضر سید غیاث الدین جمشید زواره‌ای ، که به سید گازر شهرت دارد و از محدثان و مفسران نامور شیعه محسوب می‌گردد که در نیمه دوم قرن نهم و اوایل قرن دهم هجری می‌زیسته و مفسر گمنام و وارسته است را درک نمود و از برجسته‌ترین شاگردانش به شمار آمد.

کتاب های ابوالحسن علی بن حسن زواره ای

ترجمه الخواص