محمدباقر بهبودی

محمدباقر بهبودی

محمدباقر بهبودی (۱۳۰۷ مشهد- ۱۳۹۳ تهران) پژوهشگر دینی و حدیث‌پژوه ایرانی است. وی برای نخستین بار، به منظور استخراج صحاح شیعه، به وارسی و اعمال قواعد پرداخته و حاصل آن را برای تمرین طالبان علم‌الحدیث در کتاب علل‌الحدیث فراهم آورده است. . وی مصحح آثاری مانند بحارالانوار، کنزالعرفان و بخش‌هایی از تفسیر المیزان و مؤلف کتاب‌هایی مانند صحیح‌الکافی و معرفةالحدیث بود. دیدگاه‌های او در پالایش حدیث و فعالیت‌هایش در گزینش روایت‌های معتبر شیعه به‌ویژه در دهه ۶۰ بحث‌های بسیار برانگیخت و آثاری محسوس بر دیدگاه معاصران داشت.

کتاب های محمدباقر بهبودی

تدبری در قرآن


معارف قرآنی


معانی القرآن


معرفه الحدیث