شرف الدین محمدبن عبدالله بن عمر

شرف الدین محمدبن عبدالله بن عمر

درباره مؤلف كتاب خلاصه سيرت رسول‌الله، هيچ‌گونه اطّلاعى در دست نيست جز آنكه خود نامش را در مقدمه آورده و چنين گفته است: «درين وقت چون توفيق مساعد گشت، كتاب سيرت النبى عليه الصلوة و السّلام به مطالعه پيوست و آنرا به علوم بسيار و فوايد بى شمار موشّح يافت، خواست تا خلاصه آن بر سبيل ايجاز و اختصار مزّوّق كند و صفاى آن بزبان فارسى مبيّن گرداند تا فايده آن عام‌تر باشد و اين ضعيف را محمّد بن عبداللّه بن عمر به دعاى خير ياد كند... و اين مختصر مشتمل است بر هفت باب».
اجمالاً قاضى فخرالدين صاحب خلاصه، همانند قاضى ابرقو صاحب اصل فارسى سيرت رسول‌الله سنى مذهب است، همچنين بر اساس القابى كه در ترنج ظهر صفحه اول نسخه خطى اين كتاب آمده، بايد وى يكى از قضات و فضلاى معروف زمان خود بوده باشد كه منصب قاضى القضاتى داشته است.
بنابر اين كه قاضى رفيع‌الدين صاحب سيرت رسول‌الله در سال 612 اصل فارسى كتاب را به پايان رسانيده، و تاريخ تحرير نسخه اين خلاصه حاضر 694 است، بايد مؤلف، يعنى شرف‌الدين محمد، بعد از سال 612 و قبل از 694، اين كتاب را تأليف كرده باشدو

کتاب های شرف الدین محمدبن عبدالله بن عمر

خلاصه سیرت رسول الله