الیف باتومان

الیف باتومان

«الیف باتومان»، زاده ی سال 1977، نویسنده و روزنامه نگار آمریکایی است. او تا کنون دو کتاب خلق کرده است: شرح حالی به نام «تسخیر شدگان»، و رمانی به نام «ابله» که در سال 2018 نامزد نهایی جایزه ی «پولیتزر برای داستان» شد. «باتومان» عضو تحریریه ی مجله ی «نیویورکر» است.     

کتاب های الیف باتومان

ابله