حبیب الله نصیری فر

حبیب الله نصیری فر

حبیب اله نصیری فر، مردادماه سال 1314 در تهران به دنیا آمد. وی پس از پایان دوران تحصیلات دبیرستان درمدرسه مروی، در سال 1331 در شهرداری تهران استخدام و به عنوان بازرس سینما و تئاتر  در اداره درآمد خدمت خود را آغاز كرد. نصیری فر پس از چند سال  کار در شهرداری، استعفا و در چاپخانه روزنامه کیهان به فعاليت خود ادامه داد ولی پس از چهار سال، دوباره به شهرداری تهران برگشت و در سال 1360به افتخاربازنشستگی نائل شد.

کتاب های حبیب الله نصیری فر