اهلیمان آخوندوو

اهلیمان آخوندوو

احلیمان آخوندوف (1903-1977) منتقد ادبی و پژوهشگر برجسته هنرهای قومی آذربایجانی بود. او در گردآوری ، مطالعه و آهنگسازی فرهنگ عامیانه فعالیت داشت.

کتاب های اهلیمان آخوندوو

آذربایجان عاشیقلاری