علی مقیم

علی مقیم

علی مقیم متولد سال 1339 ، کوهنورد و پژوهشگر حوزه کوهنوردی و طبیعت‌گردی است که 42 عنوان کتاب با موضوع کوه و کوهنوردی تالیف کرده است.

کتاب های علی مقیم

کوهنوردی در ایران