غفار حسینی

غفار حسینی

غفار حسینی شاعر، مترجم، استاد دانشگاه و از فعالین کانون نویسندگان ایران و یکی دیگر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای است که در بیستم آبان 1375 در منزل مسکونی خود در تهران به قتل رسید.
وی در سیزدهم فروردین 1313 در نزدیکی الیگودرز زاده شد. در تهران، کارشناسی ادبیات انگلیسی خواند و سپس در رشته‌ی جامعه‌شناسی به درجه‌ی کارشناسی ارشد و دکترا دست یافت. در دوران ریاست بهرام بیضایی در دپارتمان تئاتر دانشکده‌ی هنرهای زیبا، مدتی استاد رشته‌ی جامعه‌شناسی هنر بود. پس از مدتی، به لندن و از آنجا به پاریس مهاجرت کرد.

کتاب های غفار حسینی

هنر و جامعه


تاریخ ترکهای آسیای میانه