روژه باستید

روژه باستید

راجر باستید (نیمس، 1 آوریل 1898 - Maison-Laffitte ، 10 آوریل 1974) جامعه شناس و انسان شناس فرانسوی، متخصص جامعه شناسی و ادبیات برزیل بود.
وی به عنوان یک پروتستان پرورش یافت و در فرانسه فلسفه تحصیل کرد و در عین حال به موضوعات جامعه شناسی علاقه نشان داد. اولین تحقیق میدانی جامعه شناسی وی، در سالهای 1930–31، در مورد مهاجران از ارمنستان به والنس، فرانسه بود. همانطور که بعداً دانشمندان متوجه شدند، او قبلاً در اولین آثار خود درباره ارامنه علاقه مند بود که چگونه یک فرهنگ متفاوت هنگام زنده ماندن گروهی از مردم به سرزمین های دور، زنده بماند، موضوعی که در مطالعات او درباره جمعیت آفریقا در برزیل بسیار مهم خواهد شد.
در سال 1938، دانشگاه سائو پائولو از او خواست که جانشین کلود لووی اشتراوس در کرسی جامعه شناسی خود شود. وی تا سال 1957 در برزیل ماند و در سال 1958 به فرانسه بازگشت و در آنجا استاد جامعه شناسی دین در دانشگاه سوربن شد.

کتاب های روژه باستید

هنر و جامعه