گالیانو بریندلی

گالیانو بریندلی

گالیانو بیریندلی استاد کامل بازارها و موسسات مالی در گروه مدیریت و مدیریت بازرگانی، "G. d'Annunzio ”دانشگاه Chieti-Pescara ، ایتالیا می باشد. وی دکترای خود و مدرک فوق دکترای خود را در دانشگاه پیزا ، ایتالیا دریافت کرد.

کتاب های گالیانو بریندلی