سارا رابینز

سارا رابینز

سارا رابینز یک مربی کودکستان است که سالانه هفت رقم درآمد باقیمانده درآمد در بازاریابی شبکه ای دارد و یکی از مشاوران برجسته بازاریابی شبکه ای در جهان محسوب می شود. او که اکنون در گروه درآمد بالای 1 درصدی همه زنان در آمریکا قرار دارد، نیمه وقت و بدون هیچ تجربه کاری را شروع کرد و در سن بیست و نه سالگی، در شرکت بازاریابی شبکه ای خود به درآمد شش رقمی در ماه دست یافت. سارا در بسیاری از کتاب های پرفروش بازاریابی شبکه ای دیده می شود و سخنران مکرر در رویدادهای برتر صنعت است. او به عنوان یک سخنران، بینش منحصر به فردی در زمینه موفقیت، سعادت، رهبری و مباحث بازاریابی شبکه ای ارائه می دهد و آرزوی مادام العمر خود را برای کمک به دیگران برآورده می کند.

کتاب های سارا رابینز