آیدن مکون

آیدن مکون

از زمان جوانی من همیشه به استفاده ذهنی از مغز انسان علاقه مند بوده ام و اینکه چگونه می توانیم از آن برای خوب یا بد یا هر دو استفاده کنیم. من تحقیقات کاملی در مورد مباحث کنترل ذهن، اقناع و سایر موضوعات ذهنی مغز انجام داده ام.
هدف از کتابهای من این است که به شما خواننده را در مورد جنبه های مختلف ذهنی ذهن و نحوه استفاده از آن برای منافع خود و همچنین تشخیص اینکه چه زمانی از تکنیکهای ذهنی خاصی بر روی شما استفاده می شود، به شما خواننده یاد دهم.

کتاب های آیدن مکون

چگونه افراد را آنالیز کنیم