هانا خلیل

هانا خلیل

هانا نمایشنامه نویس و دراماتیست است. کارهای او برای صحنه شامل موزه ای در بغداد است که در سال 2019 در تئاتر قو شرکت سلطنتی شکسپیر به کارگردانی اریکا چرامن، مداخله برای تئاتر ملی اسکاتلند، آزمون اسکار برای تئاتر سوهو و صحنه های 68 * سال برای آرکولا افتتاح شد.

کتاب های هانا خلیل

آزمایش زخم