ادوارد اروین

ادوارد اروین

ادوارد اروین متولد سال 1937 ، استاد فلسفه در دانشگاه میامی است. وی همچنین نویسنده ی کتاب های رفتار درمانی، حسابداری نهایی: مباحث فلسفی و تجربی در روانشناسی فرویدی ؛ و فلسفه و روان درمانی می باشد.

کتاب های ادوارد اروین