روزان پری

روزان پری

روزان پری نویسنده بسیاری از رمان های برنده جایزه از جمله قلب یک چوپان و ردیف جزر و مد (خانه تصادفی) است. جدیدترین رمان های او آخرین نام (یادگیرنده) و گرگی به نام سرگردان (مطبوعات هارپر کالینز و اندرسن) است. گرگی به نام سرگردان 17 هفته را در لیست پرفروش های نیویورک تایمز گذراند.

کتاب های روزان پری

ستاره ی گرگ