ایان جیمز کید

ایان جیمز کید

ایان جیمز کید (Ian James Kidd) دانشیار گروه فلسفه دانشگاه ناتینگهام انگلیس است.

کتاب های ایان جیمز کید

زورگویی علم