دنیل شفیلد

دنیل شفیلد

دنیل شفیلد (Daniel J. Sheffield) استادیار مطالعات خاور نزدیک دانشگاه پرینستون می باشد. وی دارای دکترا از دانشگاه هاروارد. گروه زبانها و تمدنهای خاور نزدیک. 2012، لیسانس از دانشگاه هاروارد. گروه زبانها و تمدنهای خاور نزدیک. 2004، و A.B. ، دانشگاه هاروارد انسان شناسی و زبان ها و تمدن های خاور نزدیک. 2004 است.

کتاب های دنیل شفیلد

راهنمای پژوهش های زردشتی