کریستین گیودیچلی

کریستین گیودیچلی

کریستین گيوديچلي (متولد 1942 ، در نیمس) رمان نویس و منتقد ادبی فرانسوی است. هفتمین رمان او، ایستگاه بالنر، جایزه Renaudot 1986 را دریافت کرد. گویدیچلی یکی از هشت عضو هیئت داوران جایزه ادبی فرانسه Prix Contrepoint است.

کتاب های کریستین گیودیچلی

باز جوانی