جرالد سی مک کالوم

جرالد سی مک کالوم

جرالد سی. مک کالوم جونیور (16 ژوئن 1925 - 14 ژانویه 1987) فیلسوف آمریکایی بود. وی استاد فلسفه در دانشگاه ویسکانسین-مدیسون بود. مك‌كالوم بخاطر انتقاد از تمایز مشهور توسط Isaiah Berlin بین آزادی منفی و مثبت مشهور است و در عوض پیشنهاد می کند که مفهوم آزادی را فقط می توان به عنوان یک "رابطه سه گانه" درک کرد که "x در آن است (نیست) آزاد از y برای انجام (انجام ندادن ، تبدیل شدن ، تبدیل نشدن) z ".

کتاب های جرالد سی مک کالوم

فلسفه سیاسی