وندی وود

وندی وود

وندی وود یک روانشناس متولد انگلستان است که استاد روانشناسی و بازرگانی در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی است، جایی که وی از سال 2009 عضو هیئت علمی بوده است. همچنین استاد برجسته مهمان در مدرسه بازرگانی INSEAD در پاریس است. وود پیش از این به عنوان معاون علوم اجتماعی در کالج دورنسیف دانشگاه کالیفرنیای جنوبی خدمت می کرد. سهم اصلی او در تحقیقات عادات و تغییر رفتار همراه با روانشناسی جنسیت است.
او نویسنده کتاب معروف علوم، عادات خوب، عادات بد است که در اکتبر سال 2019 منتشر شد. این کتاب در Next Big Idea Club به نمایش درآمد و در نیویورکر مورد بررسی قرار گرفت.

کتاب های وندی وود

عادت های خوب، عادت های بد