علی صفری آق قلعه

علی صفری آق قلعه

در سال ۱۳۵۷ در شهر تهران زاده شد. تحصیلات خود را تا پایان دوره متوسطه در همان شهر به پایان رسانید. در سال ۱۳۷۶ وارد خدمت سربازی شد و پس از بازگشت در سال ۱۳۸۰ به کار در شرکت ایران خودرو مشغول شد. پس از سپری شدن پنج سال، همکاری با آن شرکت را به پایان رسانید و در سال ۱۳۸۵ به همکاری با مرکز پژوهشی میراث مکتوب پرداخت که تاکنون ادامه دارد. در سال ۱۳۸۷ سخنرانی­ای با عنوان «راهکارهای پیشنهادی برای طبقه‌بندی قلم‌های اسلامی با معرّفی دو نمونه از قلم‌های مورد استفاده در نسخه‌های خطّی فارسی» در "سمینار نسخه‌شناسی فارسی"، وین (اتریش) ایراد کرده است. تاکنون شش کتاب و بیش از شصت مقاله از وی منتشر شده است. تصحیح وی از تحفۀالعراقین خاقانی (تهران، ۱۳۸۷) بعنوان شایسته تقدیر کتاب سال ایران (۱۳۸۷)، برگزیدۀ بخش جوان جشنوارۀ فارابی و برگزیدۀ نهمین دورۀ همایش حامیان نسخ خطّی (۱۳۸۸) شناخته شد.

کتاب های علی صفری آق قلعه

اشعار فارسی پراکنده در متون