لیلا صادقی رودسری

لیلا صادقی رودسری

لیلا صادقی رودسری متولد سال 1320 ، نویسنده ی ایرانی می باشد.

کتاب های لیلا صادقی رودسری