رضا ناظمیان

رضا ناظمیان

رضا ناظميان، در سال 1341ش، به دنيا آمد. او كارشناسى را از دانشگاه علامه طباطبايى و كارشناسى ارشد رشته زبان و ادبيات عربى را در سال 1369ش، از دانشگاه تهران و دكتراى خود را از دانشگاه علامه طباطبايى گرفت. او از سال 1370ش، عضو هيئت علمى دانشگاه علامه طباطبايى است. ايشان، دروس «فن ترجمه»، «ترجمه از عربى به فارسى و بالعكس»، «روزنامه‌ها و مجلات عربى»، «ادبيات متعهد»، «متون مبانى 1 و 2»، «متون نظم و نثر در ايران» را در دانشگاه علامه طباطبايى و درس «آشنايى با اوضاع معاصر كشورهاى اسلامى» را در دانشگاه تهران تدريس كرده است. دكتر ناظميان، كتاب‌هاى «روش‌هايى در ترجمه از عربى به فارسى» و «جريان‌هاى سياسى معاصر عراق» و «ترجمه متون مطبوعاتى» و «الترجمة و مناهجها التطبيقية بين العربية و الفارسیة» را به‌صورت مستقل و كتاب «فن ترجمه» (عربى - فارسى) را با همكارى عبدالعلى آل بويه و كتاب «نصوص من الأدب الأندلسي» (رشته زبان و ادبيات عربى) را با همكارى على‌باقر طاهرى‌نيا و سيد مهدى مسبوق تأليف كرده است. همچنين ايشان با همكارى دكتر صادق خورشا و دكتر على گنجيان، كتاب تفسير روايى «البرهان» نوشته علامه سيد هاشم بحرانى را در 9 جلد ترجمه و منتشر كرده است.

کتاب های رضا ناظمیان