بئاتریس د کاردی

بئاتریس د کاردی

بیاتریس د کاردی (Beatrice de Cardi‎؛ ۵ ژوئن ۱۹۱۴ – ۵ ژوئیه ۲۰۱۶) یک انسان‌شناس، و باستان‌شناس اهل بریتانیا بود. پژوهش‌های وی به طور خاص بر روی خلیج فارس و ایالت بلوچستان پاکستان متمرکز بود. وی رئیس بنیاد بریتانیایی مطالعات عرب و در سال‌های ۱۹۴۹ تا ۱۹۷۳ دبیر انجمن باستان‌شناسی بریتانیا بود.

کتاب های بئاتریس د کاردی

کاوش در تپه بمپور