مسعود کوهستانی نژاد

مسعود کوهستانی نژاد

مسعود کوهستانی نژاد متولد 1342 پژوهشگر و نویسنده تاریخ معاصر است که آثاری در زمینه تاریخ معاصر ایران چاپ و منتشر کرده است.ازجمله آثار او می توان به کتابهای زیر اشاره کرد : سرگذشت شاهزاده خانم ایرانی ،چالشها و تعاملات ایران و عراق،گزیده اسناد نمایش در ایران،اسناد 14دوره اول مجلس، مشروطیت ایران و رمان خارجی(در 4 جلد)، مشروطیت ایران و رمان فارسی (در5جلد)، جزایر ایرانی خلیج فارس، دغدغه‌های یک زن ایرانی در جنگ جهانی دوم و ...

کتاب های مسعود کوهستانی نژاد