آنجلیس آرین

آنجلیس آرین

آنجلیس آرین (1940 - 24 آوریل 2014) یک انسان شناس فرهنگی ، مربی ، نویسنده ، مدرس و مشاور آمریکایی - باسکایی بود که بیشتر به خاطر کتابش "راه چهار تو" مشهور است. او در باسک اسپانیا متولد شد. او هنگامی که هفت ساله بود با خانواده اش به آیداهو آمریكا نقل مکان كرد. وی لیسانس خود را از دانشگاه آیداهو ، مدرک کارشناسی ارشدش را از دانشگاه کالیفرنیا برکلی دریافت کرد و از مؤسسه مطالعات کالیفرنیا دکترا گرفت.

کتاب های آنجلیس آرین

راه چهار تو