ژان روبر کده

ژان روبر کده

ژان روبر کده مدافع كودكانی است كه در سیستم رستاوك هائیتی (به زبان فرانسوی املای restavec) به بردگی گرفته شده و بنیانگذار بنیاد ژان آر. کده مستقر در ایالات متحده است. وی نویسنده و عضو گروه کاری سازمان ملل در زمینه اشکال معاصر بردگی است.

کتاب های ژان روبر کده

همیشه برده