رضا غرابی

رضا غرابی

سید رضا قزوینی غرابی متولد سال ۱۳۶۲ در مشهد از پدری عراقی و مادری ایرانی است. این طور می‌نماید که دورگه بودن او تعلق خاطرش را به هر دو کشور سبب شده است. همچنین قزوینی تحلیلگر مسائل عراق و غرب آسیاست و پیگیر رخداد‌های معاصر در این منطقه.

کتاب های رضا غرابی