سمیه جمالی

سمیه جمالی

سمیه جمالی متولد سال 1359، شاعر و نویسنده است.

کتاب های سمیه جمالی

زن رفت تا مترسک باشد