بنجامین فلاو

بنجامین فلاو

بنیامین فلوو هنرمندی است که در مارسی مستقر است.
به دلیل تمام مستندهای حیات وحش که وی در کودکی تماشا می کرد و کتاب های گیاه شناسی که اکنون در بزرگسالی می خواند، تمام مسائل زیست محیطی که با آن روبرو هستیم بسیار نگران او است. بنابراین او تصور می کند که ممکن است خوب باشد که جهان را با عکس هایی از حیوانات، گیاهان و مناظر پر کنید، فقط در صورت عدم وجود این چیزها در آینده.
سبک او ترکیبی هوشمندانه از اشکال هندسی رنگارنگ تخت، بافت، الگوها و نور چشمگیر است.
او عاشق کار بر روی تصاویر تجاری و تحریریه، کتاب ها و پروژه های پوستر است.

کتاب های بنجامین فلاو

گلی به رنگ خورشید