احمد کتابی

احمد کتابی

احمد کتابی (متولد 1319ش -اصفهان)،  نویسنده و پژوهشگر در حوزه‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، تاریخ، ادبیات و عضو هیئت علمی و استاد تمام پژوهشکده علوم اجتماعی که در سال 1357ش، از دانشگاه تهران دکترا گرفت. جوایز علمی متعدد و نگارش کتب و مقالات فراوان در کارنامه علمی او وجود دارد. در سال 1340 برای گذراندن تحصیلات دانشگاهی به تهران آمد. در دانشکده حقوق آن زمان تا سال سوم، خواندن سه رشته قضایی، اقتصاد و علوم سیاسی برای همه دانشجویان مشترک بود و از سال سوم هر یک از این رشته‌ها مستقل می‌شدند. دلیل ایشان از انتخاب رشته حقوق قضایی علاقه‌ای بود که به مسائل حقوقی داشت. اما از آنجایی که تحصیل در رشته حقوق قضایی به زبان فرانسه نیاز داشت، به همین خاطر امکان ادامه تحصیل در این رشته را پیدا نکرد. در سال 1343 کارشناسی ارشد مطالعات اجتماعی و در سال 1345 هم دکترای رشته علوم اقتصاد را در دانشگاه تهران به اتمام رساند.

کتاب های احمد کتابی

دانشور در معنی


فرا فکنی


یادها و یادبودها


از دریای معارف مولانا