سید علی حسینی ملک آباد

سید علی حسینی ملک آباد

سید علی حسینی ملك آباد متولد 5 اسفند 1356 ، شاعر معاصر ایرانی می باشد.

کتاب های سید علی حسینی ملک آباد

سواران کشتی خواب