پروین کمال زاده

پروین کمال زاده

پروین کمال زاده متولد سال 1347، نویسنده معاصر از استان البرز می باشد. کتاب های وی شامل شوق با تو بودن، خانومی و ایلین و فردا هم روز خداست، حدیث وفا و با دو کتاب بالاتر از بهشت و شاتوت می باشد.

کتاب های پروین کمال زاده

بالاتر از بهشت


حدیث وفا


آیلین


خانومی


شوق با تو بودن