پوریا عبدی

پوریا عبدی

پوريا عبدي متولد سال 1367، بازیگر، کارگردان، مدرس، طراح، دراماتورژ، نویسنده و پژوهشگر می باشد. وی دارای کارشناسی نمایش از دانشگاه آزاد اراک و کارشناسی ارشد ادبیات نمایشی دانشکده هنرومعماری تهران است.

کتاب های پوریا عبدی

بازیگری در 36 کارگاه